Apel sołtysów Gminy Lubin do prezydenta Lubina i Rady Miejskiej

Wszyscy sołtysi Gminy Lubin podpisali się pod specjalnym apelem skierowanym do prezydenta i radnych miasta Lubina. W apelu powołują się na wyniki przeprowadzonych konsultacji i apelują o uszanowanie woli mieszkańców Gminy Lubin, którzy zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko planom włączenia do Lubina siedmiu sołectw Gminy Lubin. Poniżej publikujemy pełną treść apelu.

 

Apel Sołtysów Gminy Lubin do Prezydenta Miasta Lubina i Rady Miejskiej

My, reprezentanci 31 Sołectw Gminy Lubin, apelujemy o respektowanie i liczenie się z głosem Mieszkańców, którzy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko próbom zmiany granic Gminy Lubin i włączeniu siedmiu sołectw: Chróstnika, Kłopotowa, Krzeczyna Wielkiego, Miroszowic, Obory, Osieka i Szklar Górnych do Miasta Lubina.

W konsultacjach wzięło udział  niemal  63% mieszkańców Gminy Lubin.  Ponad 98%  zdecydowanie zadeklarowało,
że nie zgadza się na podział Gminy Lubin. Mamy nadzieję,  że wyniki tych konsultacji skłonią Państwa do ponownej analizy sprawy i wycofania  się z pomysłu  zmiany granic.  Liczymy, że uszanujecie wolę Mieszkańców, bowiem takie deklaracje składaliście  w trakcie sesji, na której zainicjowano ten pomysł oraz w publicznych wypowiedziach
na ten temat. Głęboko wierzymy w Państwa rozsądek, prawdomówność, uczciwość i uszanowanie wyników demokratycznych konsultacji
.