Apel do wykonujących opryski

Jak wynika z obserwacji, praca w rolnictwie jest nadal bardzo często wykonywana w sposób niebezpieczny dla życia i zdrowia zarówno dla samych rolników, jak i członków ich rodzin oraz osób postronnych. Mamy teraz okres oprysków, dlatego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników o dużą rozwagę i rozsądek przy wykonywaniu oprysków środkami ochrony roślin.

KRUS przypomina rolnikom: czytajcie instrukcje i ulotki stosowania środków ochrony roślin oraz wykonujcie zabiegi opryskiwania swoich plantacji, zgodnie z zawartymi w nich zaleceniami. Stosując środki ochrony roślin, pamiętajcie, by używać ich wieczorem, wówczas najbardziej toksyczne substancje zdążą się rozłożyć. Jeśli oprysk chemiczny zostanie wykonany rano, wówczas szczyt jego działania przypadnie na największą aktywność roślin miododajnych, a tym samym powstanie zagrożenie wytrucia pszczelich rodzin.

W razie wątpliwości zawsze można zasięgnąć porady w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego jak i w Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Trzeba pamiętać, że środki ochrony roślin, dostając się do naszego organizmu odkładają się w nim, a choroby takie jak astma, egzemy skórne, nowotwory, które nam zagrażają, mogą ujawnić się po kilku lub kilkunastu latach.

Wymieranie pszczół prowadzi do stałego spadku produkcji miodu i wyrobów pszczelarskich wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, takich jak: pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele czy wosk pszczeli.

Skutki zatrucia pszczół są nieodwracalne dla nich samych, powodują u nich zmiany fizjologiczne, zakłócają ich zdolności do orientacji, uczenia się, zaburzają ich proces odżywiania i rozrodu, co nieuchronnie prowadzi do degradacji rojów i uniemożliwia odbudowę zdrowych rojów.

Ponieważ aż 1/3 żywności powstaje dzięki zapylaniu roślin właśnie przez te owady, nie tylko warzyw, owoców i kwiatów łąkowych, ale także upraw rolniczych, które są ważnym elementem pożywienia zwierząt i ludzi, wyginięcie pszczół może uniemożliwić naturalny proces produkcji roślinnej.

(SR, KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu)