Apel do rolników

Rozpoczęły się żniwa – okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi – prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosowała w związku z tym apel do rolników związany z przestrzeganiem zasad ochrony życia i zdrowia .

Żniwa to czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym.

Cała treść apelu w załączniku.

Apel żniwa 2019