Apel do Mieszkańców Gminy Lubin

Szanowni Mieszkańcy

Każdy z nas chce mieszkać tam, gdzie jest czysto, a wokół panuje porządek, by otoczenie, pobocza dróg, przystanki, przyrożne rowy nie były zaśmiecane, a okoliczne lasy i tereny zieleni były miejscem relaksu i wypoczynku.

Ale tak nie jest – to zdjęcia zanieczyszczonych terenów w naszej Gminie:

Osiek - śmieci Szklary 1

Apelujemy o nieśmiecenie, a także zwracanie uwagi na to, aby inni nie śmiecili.

Nie tolerujmy tego – to wykroczenie, które należy zgłaszać policji (tel. 76 840 62 00 lub 76 840 62 22)

DBAJĄC O ŚRODOWISKO DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO

 

Art. 145. kodeksu wykroczeń stanowi: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

  • 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
  • 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.