Apel do mieszkańców Gminy Lubin

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, zwracają się z apelem do Mieszkańców Gminy Lubin, o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne, wymagające pomocy, zwłaszcza w  okresie zimowym.

Osoby potrzebujące pomocy mogą ją otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.
Każdy sygnał w powyższej sprawie spotka się z reakcją ze strony GOPS w Lubinie.

Kontakt osobisty w godzinach 7.30 do 15.00 lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 661 507 963, 503 769 131.

Dyrektor GOPS w Lubinie
Bronisława Dul