Ankieta w sprawie strategii Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina”

logo_WK_lgdStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” zs. w Chocianowie zwraca się do mieszkańców Gminy Lubin z prośbą o wypełnienie ankiety niezbędnej do opracowywanej nowej strategii rozwoju obszaru LGD, do której należy także Gmina Lubin. Przedmiotowa strategia obejmuje region 8 gmin (Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Kunice, Miłkowice, Przemków, Lubin) w związku z wdrażaniem nowego okresu programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dane uzyskane w wyniku przedłożonych przez Państwa opinii i wniosków po dokonanej analizie zostaną uwzględnione w w/w dokumencie strategicznym.
Wypełniony załącznik prosimy odesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@wrzosowakraina.pl

ankieta