Ankieta dla mieszkańców Gminy Lubin

solarW związku z możliwością przystąpienia Gminy Lubin do partnerstwa związanego z realizacją Projektu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej RPEP” prosimy o wypełnienie załączonej ankiety na podstawie, której zostanie określona skala zainteresowania mieszkańców Gminy Lubin ewentualnym uczestnictwem w planowanym programie prosumenckim.

Program polegał będzie na umożliwieniu mieszkańcom pozyskania środków finansowych na montaż instalacji fotowoltaicznych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Dane pozyskane z ankiety będą stanowić podstawę ubiegania się o status partnera w projekcie ,,Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej RPEP”
O środki na realizację tego projektu partnerstwo ubiegać się będzie w konkursie realizowanym w ramach RPO. Przedmiotowa ankieta jest badaniem wstępnym, bez którego nie będzie możliwe podjęcie dalszych czynności.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 76/84-03-121 lub 76/84-03-128.

2_ankieta-energetyczno-budowlana_plk