Ambasador Energetyki Prosumenckiej

Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin otrzymał tytuł Ambasadora Energetyki Prosumenckiej. To efekt skutecznie wdrożonego przez Gminę Lubin programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych. Na naszym terenie na ten cel wypłacono 41 grantów o łącznej kwocie 1 mln 351 tysięcy złotych za co powstały instalacje o łącznej mocy 233,4 kW.

„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” – to był największy w naszym województwie projekt unijny skierowany do mieszkańców, który Gmina
Lubin zrealizowała w profesjonalny sposób na czym bezpośrednio skorzystali mieszkańcy.

Celem programu było udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.

Nad realizacją projektu czuwała OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy To niezależna organizacja inżynierska, specjalizująca się w technologiach fotowoltaicznych i dysponująca własnym zapleczem badawczym PV oraz obiektem i instalacjami testowo-demonstracyjnymi.

Zgodnie z założeniami projektu, systemy PV musiały spełnić nie tylko dodatkowe rygory projektów wspieranych ze środków unijnych, ale także podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane. W ramach projektu finalnymi beneficjentami są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na terenie 14 dolnośląskich gmin: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżoniów (gminy miejska i wiejska), wiejska Kłodzko, miejska Bolesławiec, wiejska Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra i Żmigród.

W sumie, na terenie tych 14 gmin zamontowano 531  mikroinstalacji fotowoltaicznych, za łączną kwotę ponad 18 mln 364 tys. zł. W Gminie Lubin, po wielu spotkaniach i uruchomieniu specjalnego punktu konsultacyjnego,  złożono 42 wnioski, jeden z nich nie spełniał wymogów formalnych, tak więc 41 grantobiorców z terenu naszej Gminy otrzymało dofinansowanie  w łącznej wysokości ponad 1mln 315 tys zł.

Projekt współfinansowany był  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

(SR)