Alarm w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim

Na szczęście próbny! Po sygnale alarmowym pracownicy obsługi, administracji i uczniowie pod opieką nauczycieli wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek. Kiedy stwierdzono, że stan osobowy się zgadza, zabezpieczaniem budynku zajęli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim.

Próbny alarm poprzedzony został częścią teoretyczną, która odbyła się w pierwszych tygodniach zajęć. Wychowawcy rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie. Przypominali zasady właściwego poruszania się po drogach, wysiadania i wsiadania do autobusu, zachowania w szkole oraz podczas wyjść i wycieczek. Rozmawiano także o  zasadach  postępowania w przypadku pożaru.

– Podsumowaniem tych działań był przeprowadzony  22 września próbny alarm, którego celem było sprawdzenie gotowości i umiejętności współdziałania podczas zagrożenia – jakim jest pożar. Możemy być z siebie dumni, gdyż wszystkie działania przebiegły sprawnie i szybko. Dziękujemy strażakom za współpracę w zakresie  zorganizowania tych ważnych ćwiczeń – mówi Elżbieta Młynek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.

(SP w Krzeczynie Wielkim)