Aktywny Samorząd 2016

p1ad0947pk12ie5s2egsdk11noi3Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w roku 2016 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, szczegółowe informacje zdobędą w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3 lub na stronie BIP PCPR w Lubinie pod adresem http://pcprlubin.bip.gov.pl.
Termin składania wniosków w ramach modułu II upływa z dniem 30 marca 2016r.