Akcja ,,Sprzątanie Świata – Polska 2015”

W dniu 21 września 2015 r. Gmina Lubin organizować będzie na swoim terenie kolejną edycję akcji ,,Sprzątanie Świata – Polska 2015”. Tegoroczne hasło przedsięwzięcia brzmi: „Wyprawa – poprawa”. Planowana zbiórka odpadów ma służyć likwidacji ,,dzikich” wysypisk śmieci i edukacji ekologicznej dzieci.

Na okoliczność organizowanej akcji Gmina Lubin zakupi worki na śmieci i rękawice foliowe, zapewni także odbiór zebranych w ramach przedsięwzięcia odpadów.

Do udziału w akcji zaproszeni zostali nauczyciele i uczniowie z gminnych szkół i przedszkola. Zwrócono się także do sołtysów wsi, w których znajdują się gminne placówki oświatowe, z prośbą o współpracę z dyrektorami tychże placówek w zakresie zbiórki odpadów.

Z uwagi na pozytywny charakter akcji, zapraszamy do udziału w niej zainteresowanych sołtysów pozostałych sołectw naszej gminy.

(AK-B)