Akcja promocyjna „Policzmy niską emisję”

Chcąc zachęcić mieszkańców Gminy Lubin do udziału w badaniu ankietowym, na podstawie którego zostaną pozyskane dane dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstw domowych, niezbędne do sporządzenia inwentaryzacji na potrzeby Gminnego Programu Niskoemisyjnego, wójt ogłosił akcję promocyjną. Może w niej wziąć udział każdy dorosły mieszkaniec, który posiada nieruchomości na terenie Gminy Lubin i posiada do niej tytuł prawny.

Osoby, które wypełnią ankiety mogą wygrać atrakcyjne nagrody! Ankieta dostępna jest na dole strony i będzie wydrukowana także w lipcowym wydaniu Wiadomości Gminnych Gminy Lubin.

Można dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej na daną nieruchomość. Pozostałe zgłoszenia nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane jako duplikaty i zostaną usunięte z bazy do losowania. W bazie do losowania pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie uczestnika akcji promocyjnej.

Szczegółowy regulamin określający zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.archiwum.ug.lubin.pl w zakładce „Jakość powietrza” oraz w Urzędzie Gminy w Lubinie – pok. 7. Wypełnione ankiety można dostarczyć do urzędu osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub przesłać na adres powietrze@archiwum.ug.lubin.pl. Akcja trwa do 31 lipca 2020 roku.

Zwycięzcy akcji promocyjnej zostaną wyłonieni w drodze losowania prawidłowo złożonych ankiet. Losowanie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie do dnia 30 września 2020 roku. Ogłoszenie o wynikach akcji promocyjnej zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubinie: www.archiwum.ug.lubin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie.

(RED)

Ankieta

RODO do ankiety

Zarządzenie_761_2020_Policzmy niska emisję