Absolutoryjna sesja Rady Gminy Lubin

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin – to punkty porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

Dochody w roku 2016 wyniosły 73 mln 731 tys. zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 101,5 proc. zakładanego planu.

Wydatki w roku 2016 wykonano na poziomie 94,1 proc. Ich suma wyniosła 72 mln 529 tys. zł.

Rok 2016 zakończono niższym od planowanego deficytem, który wyniósł 798 tys. przy planie ponad 6 mln 573 tys. zł. Przychody i rozchody wykonano w 100 proc. zakładanych planów.

(red)