Absolutorium dla zarządu OSP Raszówka

W dziewięciu akcjach ratowniczych – czterech pożarach oraz w likwidacji pięciu miejscowych zagrożeń uczestniczyli w 2019 roku strażacy z Raszówki. Podejmowali także działania w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej przeprowadzając aż 10 pogadanek z zakresu prewencji dla mieszkańców Raszówki,  uczniów szkoły podstawowej i przedszkola.

Podczas zebrania podsumowano rok 2019 oraz przedstawiono plany na bieżący rok. Zarządowi OSP Raszówka, którym kieruje prezes Damian Dobrowolski jednogłośnie udzielone zostało absolutorium. OSP Raszówka liczy 31 członków. Ma zarówno męską jak i kobiecą drużynę pożarniczą. Dodatkowo w roku 2019 powstała jeszcze drużyna młodzieżowa, która liczy 7 członków.

W zebraniu uczestniczył zastępca komendanta PSP w Lubinie Cezary Olbryś, wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, radny Marcin Nyklewicz oraz sołtysi Raszówki i Karczowisk Tadeusz Kosturek i Dariusz Sędzikowski. Później na spotkanie przybył również komendant powiatowy Eryk Górski wraz z dowódcą JRG Bogdanem Ćwiklińskim.

– Gratuluję zasłużonego absolutorium, bardzo miło słuchało się sprawozdania z tej szeroko zakrojonej działalności. Widać, że OSP w Raszówce działa i to mocno, bo to polega nie tylko na działalności ratowniczo- gaśniczej ale i właśnie na szkoleniach mieszkańców, a w tym Raszówka wyróżnia się pozytywnie. Może właśnie dlatego tutaj tak mało było interwencji, bo strażacy skutecznie potrafią przekazać wiedzę o bezpiecznym życiu- mówił wójt Tadeusz Kielan.

Strażaków miłe zaskoczył radny  Marcin Nyklewicz, który własnoręcznie wykonał drewniany wóz strażacki i przekazał go na ręce prezesa Damiana Dobrowolskiego. Sołtys Karczowisk Dariusz Sędzikowski wyraził chęć nawiązania bliższej współpracy mieszkańców jego wsi ze strażakami z Raszówki. Tradycyjnie już, sołtys Tadeusz Kosturek przekazał tajemniczą kopertę, która trafiła w ręce prezesa i ma ułatwić funkcjonowanie OSP Raszówka.

Strażacy z Raszówki mają bardzo ambitne plany. Oprócz działalności prewencyjnej planują w najbliższym czasie budowę nowej remizy,  dotychczasowa jest zbyt mała dla tak ambitnej załogi.

(JI)