90. urodziny Franciszka Barana

Do zacnego grona najstarszego grona mieszkańców Gminy Lubin, czyli osób liczących 90 lat i więcej, dołączył Franciszek Baran z Krzeczyna Wielkiego.  Piękny jubileusz świętował razem z licznie zgromadzoną rodziną, kilka dni później Jubilata odwiedził wójt Tadeusz Kielan.

Były piękne kwiaty, prezenty i przede wszystkim życzenia dobrego zdrowia oraz miłości i życzliwości najbliższych, których na szczęście Jubilatowi nie brakuje.

Do Krzeczyna Wielkiego przyjechał w 1946 roku i zamieszkał u brata. Potem było wojsko i  wrócił do rodzinnych stron. Braterskie więzi jednak znowu wzięły górę i już na stałe, osiedlił się w Gminie Lubin. Pan Franciszek ma trzech synów i córkę, doczekał się także czworo wnuków i sześcioro prawnuków.

Przepracował w sumie 48 lat, w tym prawie 22 lata w lubińskim Defilu, później w kopalni gdzie był także instruktorem zawodu. Działał także społecznie i osiem lat zasiadał w Radzie Gminy Lubin.  Gratulujemy pięknego jubileuszu!

(SR)