90 proc. mieszkańców Gminy Lubin musi złożyć nową deklarację podatkową!

herb Gmina Lubin-malyW związku z przeprowadzoną w 2015r. przez Starostę Lubińskiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Lubin o złożenie, w terminie do dnia 29 lutego 2016r., w Urzędzie Gminy w Lubinie aktualnej informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na rok 2016, która będzie podstawą do naliczenia Państwu wysokości zobowiązania podatkowego na 2016r.

Wszelkie informacje na temat sposobu wypełnienia wskazanego wyżej formularza udzielać będą pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 (I piętro, pok. Nr 8/9) – tel.: (76) 840-31-09, (76) 840-31-62.

Deklaracja do pobrania: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN_1)

(oprac. Referat Podatków i Opłat Lokalnych)