Przebudowa drogi w Goli

Rozpoczęła się przebudowa drogi wewnętrznej w Goli. Zakres inwestycji obejmie wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości ok. 380 metrów, a także remont 60-metrowego odcinka, polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym.

Wybudowana zostanie ponadto linia oświetlenia ulicznego o długości ok. 225 m z dziewięcioma słupami oświetleniowymi typ LED i wykonane będą zjazdy indywidualne do posesji.

Zadanie obejmuje także uporządkowanie terenów przyległych po wykonanych pracach i budowę odwodnienia drogowego poprzez wykonanie systemu rozsączającego z wpustami ulicznymi i studniami chłonnymi.

Wartość inwestycji oszacowana została na 551 tys. 718 zł, a termin jej zakończenia przewidziano na pierwszą połowę lipca.

(MF/MG)