50 tys. złotych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie

Gmina Lubin przekaże 50 tys. zł Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie.

– Wszyscy  jesteśmy  wdzięczni służbom medycznym za ofiarność i poświęcenie w walce z koronawirusem. To ratownicy, pielęgniarki i lekarze każdego dnia ryzykują swoje zdrowie i życie, by pomagać innym, pozostawiając w domach swoich najbliższych. Ratownicy medyczni pierwsi docierają do mieszkańców Gminy Lubin, gdy potrzebują oni pomocy, gdy dzieje się coś złego, w szeregach ratowników pracują także nasi mieszkańcy. Gdy tylko dotarły do nas informacje, że potrzebne jest wsparcie, podjęliśmy natychmiastowe działania, by przekazać pieniądze – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Decyzją wójta Gminy Lubin uruchomiona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Przekazane przez gminę środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu i wyposażenia w tym kontener sanitarny, aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia, wiertarki doszpikowe, ssaki nożne, torby ratownicze i pasy do autopulsu.

Na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej kupionych zostało 400 kombinezonów ochronnych, w tym 110 sztuk specjalnych kombinezonów typ IIIB dla jednostek w Księginicach, Niemstowie i Zimnej Wodzie należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie jednostki OSP Gminy Lubin wyposażone zostały w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej: 1000 maseczek, w tym: 50 szt. Typ FFP2, 2200 sztuk rękawic jednorazowych nitrylowych, 500 sztuk ochraniaczy na buty i 100 sztuk okularów ochronnych wielorazowych.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby, które świadczą usługi opiekuńcze na terenie gminy Lubin wyposażone zostały w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej w tym: 100 sztuk kombinezonów, 200 sztuk fartuchów, 600 sztuk ochraniaczy na buty, 1400 sztuk rękawic jednorazowych i 600 sztuk maseczek jednorazowych.

Zakupiono 700 litrów płynu dezynfekującego na potrzeby urzędu, gminnych jednostek, tj: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury Gminy Lubin,  Szkół i Przedszkoli, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin. Maseczki i rękawiczki ochronne przekazywane są także sołtysom. Kupiony zostały także materiał na maseczki.

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób starszych oraz wszystkich rodzin objętych rządowym programem, w ramach którego przyznawana jest, z uwagi na obecnie trudną i wyjątkową sytuację pomoc, celowa na zakup żywności i w formie żywności.

(MG/AH/FOT. POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY)