70 lat minęło… Jubileusz szkoły w Raszówce.

Podwójny jubileusz obchodzi w tym roku Szkoła Podstawowa w Raszówce. To siedemdziesięciolecie jej istnienia, jak również pięciolecie nadania imienia Orła Białego. W latach 1949 – 2019 mury szkoły opuściło prawie dwa tysiące absolwentów.

Obchody podwójnego święta rozpoczęła Msza Św., pod przewodnictwem ks. Stanisława Buchty, proboszcza parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Raszówce. Uroczystości przeniosły się następnie do szkoły, w której zgromadzili się nie tylko obecni pedagodzy, pracownicy i uczniowie, ale także emerytowani nauczyciele, byli dyrektorzy, absolwenci i goście.

W siedmiu minionych dekadach szkołą w Raszówce kierowali  Agata Krupińska (1949-1963), Jan Cymbałko (1963 – 1979), a także Czesława Legieć, Mirosława Ranocha, Emilia Krakowska-Wątrobińska, Jan Zacharczuk, Stanisława Kos oraz Alina Okręglicka. Najdłuższy staż na tym stanowisku osiągnęła obecna dyrektor Lucyna Szudrowicz, które funkcję tę pełni nieprzerwanie od 2000 r.

– Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostaną w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, ponieważ łączy przeszłość z teraźniejszością. Ten dzień, to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli – mówiła podczas uroczystości dyrektor Lucyna Szudrowicz.

Jubileusz był także okazją do nagrodzenia „Kryształowym Orłem” osób, na których wsparcie, obecność i zrozumienie szkoła zawsze może liczyć.

Wyróżnieniem tym uhonorowani zostali wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz Janina i Mieczysława Doroszkiewiczowie.

– Szkoła Podstawowa w Raszówce  dzięki wspaniałym nauczycielom, oddanym wychowawcom, wykształciła szeregi uczniów oraz  ukształtowała wielu dobrych ludzi, odnoszących te wielkie i małe sukcesy, wpisując się na trwałe w przestrzeń edukacyjną Gminy Lubin. Niech dzisiejsza uroczystość ocali od zapomnienia cząstkę jej historii  i połączy rożne pokolenia tworzących wizerunek Szkoły, pozwalając docenić wieloletni dorobek i dostarczając niezapomnianych wzruszeń z poczucia wspólnoty – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Jubileuszowe spotkanie w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce miało wyjątkowy charakter, a doniosłości dodała mu obecność pocztów sztandarowych wszystkich szkół podstawowych Gminy Lubin. Wyjątkowy był także program artystyczny przygotowany przez pedagogów i uczniów. Nawiązywał zarówna do patrona szkoły Orła Białego, ale także do historii placówki, przedstawionej w niekonwencjonalnej formule teatralnego przedstawienia. Program artystyczny uświetnił swoim mini-recitalem zespół „Leśne Echo” z Raszówki.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Rady Powiatu Lubińskiego w osobie Stanisławy Kos, radnej oraz jednocześnie byłej dyrektor SP Raszówce, Rady Gminy Lubin, którą reprezentowali przewodnicząca komisji oświaty Zofia Marcinkiewicz oraz radny Marcin Nyklewicz, a także sołtysi i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Lubin. Swoją obecnością obchody 70-lecia istnienia szkoły zaszczycili proboszczowie parafii rzymsko-katolickiej w Raszówce ksiądz Stanisław Buchta oraz parafii prawosławnej w Zimnej Wodzie ksiądz Sławomir Kondratiuk.

(MG)