60. sesja Rady Gminy Lubin

Sprawy regulaminowo-statutowe związane ze zmianą siedziby Urzędu Gminy i GOPS-u oraz powołaniem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin dominowały w porządku obrad podczas ostatniej sesji rady Gminy Lubin. Radni zaakceptowali także podział gminnych dotacji na renowację zabytków i zajęli się dwoma zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego  w obrębie Pieszkowa.

W sprawie Pieszkowa rada uchwaliła zmiany w miejscowym planie, które były w zasadzie formalnością rozwiewającą wątpliwości urzędników ze starostwa i dotyczyły rozbudowy placu zabaw. Jednocześnie na wniosek jednego z mieszkańców Pieszkowa wyrażono zgodę na przystąpienie  do prac nad kolejną ewentualna zmianą związaną z wewnętrzną drogą oznaczona symbolem KDW 35.

W związku z reformą ustroju szkolnego dokonano także zmian w zasadach czasu pracy nauczycieli oraz tygodniowego wymiaru ich zajęć. Sprawy te były wcześniej konsultowane ze związkami zawodowymi i dyrekcjami szkół. Kwestią formalną okazały się także głosowania nad statutem Gminy Lubin, wzorami deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne oraz wzorami  informacji i deklaracji podatkowych. W pierwszym przypadku dotyczyły możliwości glosowania przy użyciu sprzętu elektronicznego, w który jest już wyposażona sala obrad, w drugim związane były ze zmianą siedziby Urzędu Gminy. W związku przeprowadzką dokonano także zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednocześnie zaktualizowano listę zadań, którymi zajmuje się ośrodek. Przyjęto także Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o co wnioskowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

Radni dokonali także podziału pół miliona złotych przeznaczonych na prace restauratorskie  i roboty budowlane przy gminnych zabytkach. Otrzymało je siedem parafii. Szczegółowy podział pieniędzy i zakres planowanych prac przedstawimy w oddzielnym materiale. Rada zgodziła się także na przekazanie 50 tysięcy złotych Gminie Ścinawa na organizację Dnia Strażaka, podczas którego prezentowane będą nasze jednostki OSP.

(SR)