51. Sesja Rady Gminy Lubin

Nadanie nazw ulicom w Raszówce, Miroszowicach, Niemstowie i Oborze, zmiana dotychczasowych nazw ulic w Raszówce w związku z wejściem w życie ustawy dekomunizacyjnej, a także uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – to tematy, którymi m.in. zajmą się radni na najbliższej sesji Rady Gminy Lubin. W porządku obrad posiedzenia znalazły się także projekty uchwał dotyczące dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zmiany dotacji na prace restauratorskie i budowlane obiektów zabytkowych, jak również uchwała zmieniająca tegoroczny budżet oraz  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin. 51. Sesja Rady Gminy Lubin odbędzie się w świetlicy w Miroszowicach 30 sierpnia 2017 r. Początek posiedzenia o godz. 15.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 140/3, położonej w Raszówce /proj. nr 358/ – inicjatywa Wójta.
 3. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze gminnej oznaczonej numerem działki 505, położonej w Raszówce /proj. nr 359/ – inicjatywa Wójta.
 4. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej numerem 90/56 i numerem 162/82, położonej we wsi Miroszowice /proj. nr 360/ – inicjatywa Wójta.
 5. Uchwała w sprawie zmiany nazw ulic we wsi Raszówka /proj. nr 361/ – inicjatywa Wójta.
 6. Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka /proj. nr 362/ – inicjatywa Wójta.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy wewnętrznej oznaczonej nr 179/6 położonej we wsi Osiek /proj. nr 365/ – – inicjatywa Wójta.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora /proj. nr 363/ – inicjatywa Wójta.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niemstów /proj. nr 364/ – inicjatywa Wójta.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora /proj. nr 367/ – inicjatywa Wójta.
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niemstów /proj. nr 369/ – inicjatywa Wójta.
 12. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 368/ – inicjatywa Wójta.
 13. Uchwała w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /proj. nr 366/ – inicjatywa Wójta.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 370/ – inicjatywa Wójta.
 15. Uchwała w sprawie zamierzenia udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 372/ – inicjatywa Wójta.
 16. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 371/ – inicjatywa Wójta.
 17. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin proj. nr 373/ – inicjatywa Wójta.
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/107/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom Gminy Lubin /proj. 376/ – inicjatywa Wójta.
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością /proj. nr 374/ – inicjatywa Wójta.
 20. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Rudna częściowej realizacji zadania własnego Gminy Lubin w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków /proj. nr 375/ – inicjatywa Wójta.
 21. Zapytania i interpelacje radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Norbert Grabowski