500+ nabór wniosków na nowy okres rozliczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. są wydawane i przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do:

  • świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Wnioski można składać :

OSOBIŚCIE w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach – Księginice 14 w pokoju 103 w godzinach:

  • 7:30 – 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek)
  • 8:00 – 16:30 (wtorek)
  • 7:30 – 15:00 (piątek)

ZA POMOCĄ E-WNIOSKÓW – Empatia, PUE-ZUS, Bankowość Elektroniczna, Epuap

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY na papierowym formularzu wniosku przesłanego na adres tutejszego Ośrodka.

DRUKI:

(EM)