43. Sesja Rady Gminy Lubin

Zmiany budżetowe zdominują najbliższą sesję Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w najbliższy czwartek 26 października 2017 r. o godz. 15.00 w świetlicy w Miroszowicach. W porządku obrad znajdą się także m.in. uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szklarach Górnych oraz projekt rozszerzający skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 26 października r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 sierpnia 2017 r.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 387/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 388/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 389/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości /proj. nr 390/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 386/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/93/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin /proj. nr 385/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubin.

9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.

10. Zapytania i interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski