42 tony jabłek dla mieszkańców Gminy Lubin

IMG_4863Do mieszkańców Gminy Lubin w przyszłym tygodniu trafi ponad 40 ton jabłek. To efekt wspólnej akcji Urzędu Gminy w Lubinie oraz  Fundacji „Serce” ze Skarżyska Kamiennej. W dystrybucji owoców magistratowi pomogą sołtysi.

Pierwszy tir z jabłkami już dziś przyjechał do Siedlec, gdzie będą tymczasowo przechowywane. Zostały one przekazane przez producenta wraz ze wszelkimi świadectwami zgodności i normami handlowymi, po kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Gmina pozyskała owoce nieodpłatnie, w ramach działania Agencji Rynku Rolnego polegającego na wspieraniu producentów poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga.

– Przygotowaliśmy się do tej akcji przez blisko dwa miesiące, tym bardziej cieszy więc fakt, że udało się ją sfinalizować i jabłka do nas dotarły. Przekażemy je nieodpłatnie najbardziej  potrzebującym mieszkańcom Gminy Lubin, bo do tego zobowiązują nas zapisy umowy o przekazaniu produktów rolnych – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin, który osobiście odebrał pierwsza partię owoców.

Dystrybucja jabłek odbędzie się w najbliższy poniedziałek i wtorek.

Urząd Gminy w Lubinie za pomoc w realizacji przedsięwzięcia dziękuję firmom:  MW Agrotechnika Marcin Weryński z Siedlec i Dydak Transport z Dąbrowy Górnej,  a także strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin i sołtysom , bez który akcji nie udałoby się przeprowadzić.

(MG)