4 miliony z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Lubin otrzymała wsparcie finansowe na budowę i remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dotację otrzymały dwie planowane inwestycje: trasa Chróstnik – Osiek oraz Gorzelin – Raszówka

Na budowę drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek  gmina otrzymała  70% wartości inwestycji oraz na remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin – Raszówka 50% wartości inwestycji. W sumie otrzymane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 3 991 697 zł.

Zakres rzeczowy planowanych inwestycji obejmuje:

  • droga Chróstnik- Osiek: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej na dł. ok 2,1 km, o szerokości jezdni 5,5 m wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa kamiennego
  • droga Gorzelin – Raszówka: remont istniejącej nawierzchni polegający na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu poboczy utwardzonych z kruszywa kamiennego, oczyszczeniu i profilacji rowów przydrożnych. Długość remontowanego odcinka to ok. 2,2 km

Dodatkowo na liście rezerwowej zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych znalazła się kolejna planowana gminna inwestycja, czyli przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów – etap III.  Dofinansowanie może być zrealizowane w przypadku oszczędności wynikających z rozliczenia zrealizowanych zadań z listy podstawowej FDS. Gmina ubiega się o 50% wartości inwestycji.

(RR)