Święto policji

Lipcowe święto policji już za nami, ale to właśnie w dniu 9 sierpnia br. funkcjonariusze uczestniczyli w uroczystym apelu, na którym 70 funkcjonariuszy służących na co dzień w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie odebrało awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerów, aspirantów, podoficerów i szeregowych. Policjanci i pracownicy komendy zostali także wyróżnieni medalami i odznaczeniami oraz dyplomami uznania za wzorową służbę.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni lubińskiej jednostki zostali wyróżnieni także medalami, odznaczeniami państwowymi oraz dyplomami uznania. Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie swoich obowiązków służbowych prezydent RP odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi Tomasza Gołaskiego, szefa lubińskiej policji, Złotym Medalem za długoletnią służbę uhonorowano Stanisławę Opalińską, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę odznaczono Jana Pociechę, oficera prasowego. Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił: srebrną odznaką resortową „Zasłużony policjant” Justynę Kowalczyk i Tomasza Pawłowskiego, brązową odznaką Tomasza Marcinkowskiego, Rafała Kozdrowskiego, Mariusza Wulkiewicza i Łukasza Majkę.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłanka Elżbieta Stępień, szefowa biura poselskiego Krzysztofa Kubowa, zastępca komendanta dolnośląskiej policji, insp. Andrzej Łuczyszyn, przedstawiciele lokalnych władz, w tym Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, duchowieństwa oraz policjanci z sąsiednich powiatów.

Wśród nagrodzonych policjantów znaleźli się również wyróżnieni za wzorową postawę  funkcjonariusze asp. Konrad Szewczyk oraz asp. Marek Duda, którzy na co dzień pełnią służbę jako dzielnicowi na terenie gminy Lubin. Nagrody zostały ufundowane przez gminę Lubin, a wręczył je Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, życząc jednocześnie wszystkim zebranym z okazji ich święta sukcesów w wypełnianiu zadań w służbie publicznej, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

(AH)