30 nowych słupów oświetleniowych w Gminie Lubin

W Karczowiskach, Gogołowicach, Szklarach Górnych oraz Oborze zakończyły się prace związane z rozbudową oświetlenia. Te cztery odcinki oświetlenia kosztowały w sumie 183 tysiące złotych.

W Karczowiskach rozbudowano oświetlenie na działce nr 13/27 oraz 171/21. Zakres obejmował budowę odcinka oświetlenia drogowego o długości 370 mb, dostarczenie i montaż 11 sztuk słupów z oprawami oświetleniowymi . Wartość robót około 69 tys. zł. Prace zakończono w grudniu 2018r. Także w grudniu zakończyła się rozbudowa oświetlenia w miejscowości Gogołowice na dz. nr 96/1. Zakres obejmował budowę odcinka oświetlenia drogowego o długości 195 mb, dostarczenie i montaż słupów z oprawami oświetleniowymi w ilości 6 sztuk. Wartość robót około 35 tys. zł.

W Szklarach Górnych rozbudowa oświetlenia dotyczyła działki nr 263 na ul. Lipowej. Powstał odcinek oświetlenia drogowego o długości 239 mb, dostarczono i zamontowano 7 słupów z oprawami oświetleniowymi. Wartość robót to około 42 tys. zł. Prace zakończono w styczniu 2019r. Także w styczniu zakończyła się rozbudowa oświetlenia w miejscowości Obora na działce nr 179/3 oraz na działce 179/7, przy ul. Lubińskiej. Zakres obejmował budowę odcinka oświetlenia drogowego o długości 167 mb, dostarczenie i montaż słupów z oprawami oświetleniowymi w ilości 6 sztuk. Wartość robót około 37 tys. zł.

(MF)