25. rocznica kapłaństwa Księdza Tadeusza Żurka

Wspólnie z rodziną, braćmi w kapłaństwie i parafianami z Czerńca, Siedlec i Księginic świętował Ksiądz Proboszcz Tadeusz Żurek 25. rocznicę swego oddania się Panu Bogu. Ksiądz Tadeusz Święcenia Kapłańskie otrzymał w wieku 25 lat, 20 maja 1993 roku w Legnicy, a uroczystości odbyły się w listopadzie.

Msza Święta, która odprawiona została się w Kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych miała wyjątkowo uroczysty charakter. Ksiądz Tadeusz Żurek świętował wraz z wiernymi 25. rocznicę wstąpienia w stan kapłański.

Ksiądz Tadeusz parafię w Siedlcach objął przed sześcioma laty. Licznie zgromadzeni wierni wraz z rodziną kapłana oraz przedstawicielami władz Gminy w zadumie i z pokorą modlili się o następne tak owocne lata w życiu proboszcza.

– W życiu dorosłego człowieka przeżycie półwiecza skłania do refleksji, zwłaszcza jeśli łączy się z jubileuszem 25-lecia pracy w kapłaństwie. Jest to szczególna okazja do składania życzeń. Zaangażowanie na rzecz rozwoju duchowego i kulturowego miejscowej społeczności, kształtowanie postaw i sumień, dbałość o kościół parafialny i jego otoczenie – to wartości towarzyszące posłudze Księdza Proboszcza. Z okazji 25 lat kapłaństwa i 50 urodzin proszę przyjąć z serca płynące życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego. Niech na kolejne jubileusze towarzyszą Księdzu Proboszczowi słowa św. Jana Pawła II: „Kapłaństwo to powołanie do miłości. To ona rodzi wierność Bogu i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi”- mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Z kwiatami i podziękowaniami wystąpiły również delegacje Rad Parafialnych, oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach, które specjalnie na tą okazję przygotowały własnoręcznie laurki dla szanownego jubilata.

– Waszego Księdza proboszcza znam jeszcze z czasów studiów, byliśmy razem jako młodzi kapłani na pielgrzymce w Rzymie, gdzie przyjął nas ówczesny Papież , dziś święty Jan Paweł II. Tak się złożyło, że przeżywał  on wtedy 50-lecie kapłaństwa. Gdy podszedł i rozmawiał z nami, nie pouczał, ale powiedział krótko: „Wytrwajcie, byście i wy doczekali takiej rocznicy”. Doczekaliśmy tych czasów, doczekaliśmy także tego pięknego jubileuszu 25-lecia kapłaństwa waszego Księdza Proboszcza, wyrażamy zatem dziś, w tę uroczystość dziękczynienie Panu Bogu i życzmy księdzu Tadeuszowi błogosławieństwa i wielu Łask Bożych – mówił w homilii ksiądz dziekan Waldemar Ćwikliński.

Gromkim „sto lat” parafianie przy akompaniamencie Siedleckiej Nuty podziękowali swemu pasterzowi za pracę w parafii. Po Eucharystii wszyscy świętowali przy pięknym torcie i indywidualnie dziękowali swemu proboszczowi.

– Kapłaństwo zawsze jawiło mi się jako służba, zaszczytna ale trudna, bo trzeba było zrezygnować ze swoich planów na życie i podążyć za głosem Tego, który wybrał mnie na swojego niegodnego sługę. Dzisiaj Panu Bogu Najwyższemu wyrażam wdzięczność i ponawiam gotowość do dalszego pełnienia służby. Moje doświadczenie kapłańskie to przede wszystkim właśnie radość, że oddając Chrystusowi swoje siły, zdolności, poświęcając dla Niego więzi rodzinne, otrzymałem w zamian udział w tym zadziwiającym dziele zbawienia dusz. Ale otrzymuję też w zamian inną, o wiele większą rodzinę, którą tworzą ludzie, wśród których posługuję. I za to również Chrystusowi chciałbym podziękować i wyrazić wdzięczność, tym z którymi Pan Bóg związał mój los. Mojej szanownej Mamie, szanownej chrzestnej, dwóm braciom i dwóm siostrom. Dziękuję Wam za dom rodzinny, za to w jakiej atmosferze dorastałem, gdzie umacniałem się w wierze, za swoje przeżyte lata, za ciepłe i mocne relacje rodzinne. Za to żeśmy mogli zawsze na siebie liczyć i niech tak dalej pozostanie- dziękował ksiądz Tadeusz Żurek.

(JI)