25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni – konkurs plastyczny

Rusza XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Do udziału w konkursie zaprasza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju.

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie Państwowej Straży Pożarnej jako profesjonalnej, doskonale przygotowanej do pełnienia swoich zadań formacji. Poprzez sztukę i zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje zdarzające się w codziennym życiu, organizatorzy konkursu chcą uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Konkurs będzie więc promować wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia związane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu jest także ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach:
I grupa – autorzy w wieku 6-9 lat,
II grupa – autorzy w wieku 10-13 lat,
III grupa – autorzy w wieku od 14 do nieukończonych 18 lat,

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 lat.

Prace z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. J. Kilińskiego 12B, 59-300 Lubin. Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2017 r.

Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej zaplanowane jest na 19 czerwca 2017 r. Lista laureatów ukaże się po posiedzeniu na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/XIX-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-Plastycznego-dla-Dzieci-i-Mlodziezy-2017/idn:36162

W celu prawidłowego przystąpienia do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem i załącznikami.