22 laptopy dla gminnych szkół

Gmina Lubin otrzymała pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Na ten cel przyznano nam 69 960 zł., w tym środki europejskie stanowią 84,63%, z budżetu państwa pochodzi 15,37%.

W ramach projektu kupiono 22 laptopy, które przekazane zostały do pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin. Laptopy będą mogły być wykorzystywane m.in. do prowadzenia zdalnego nauczania, realizowanego w każdej ze szkół, przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiających interaktywne nauczanie na odległość. Sprzęt komputerowy będzie użyczany  przez szkoły uczniom i nauczycielom na czas prowadzenia  zdalnego nauczania.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

(RED)