21 października wybory samorządowe

W najbliższą niedzielę pójdziemy do urn wyborczych i wybierzemy na nową 5-letnią kadencję wójta Gminy Lubin, Radę Gminy Lubin oraz reprezentantów naszej gminy w Radzie Powiatu Lubińskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.  Każda osoba uprawniona do głosowania będzie mogła oddać w tych wyborach w sumie cztery głosy.

W Gminie Lubin, która liczy 15 396 mieszkańców do głosowania uprawnionych jest 12 236 – to dane ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Każdy będzie miał cztery głosy do oddania.

Pierwszy głos będzie dotyczył radnego Gminy Lubin. Mieszkańcy gminy będą głosować w 15 okręgach. W każdym z nich wybrany zostanie jeden reprezentant do Rady Gminy.  Należy to zrobić  stawiając tylko jeden znak „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata.  Wybranych zostanie w sumie  15 radnych, o tę funkcję ubiega się 42 kandydatów.

Drugi głos mieszkańcy oddadzą na wójta Gminy Lubin. O to stanowisko ubiega się trzech kandydatów. Tylko przy nazwisku jednego kandydata należy postawić znak „x”.

Trzeci głos będzie dotyczył radnych Powiatu Lubińskiego. Cała Gmina Lubin jest w tym przypadku jednym z pięciu okręgów wyborczych. Tutaj także należy wybrać tylko jednego kandydata stawiając w kratce przy jego nazwisku znak „x”. Mieszkańcy Gminy Lubin wybiorą w sumie 4 swoich reprezentantów w 23 –osobowej Radzie Powiatu Lubińskiego. O tę funkcje ubiega się w okręgu Gminy Lubin 25 osób.

Czwarty głos oddamy na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Tu także jesteśmy jednym z pięciu okręgów wyborczych i jako Powiat Lubiński stanowimy go wraz z miastem Legnica i  powiatami: głogowskim, jaworskim, legnickim, polkowickim i złotoryjskim. Wybieranych będzie 36 radnych sejmiku, z naszego okręgu będzie to 6 radnych. Głosujemy także tylko na jednego kandydata stawiając przy jego nazwisku znak „x”. O tę funkcję z naszego okręgu ubiega się 88 osób.

Dziś o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która oznacza zakaz agitacji kandydatów. Potrwa ona do końca wyborów, czyli zamknięcia wszystkich lokali wyborczych, co powinno nastąpić w niedzielę o godzinie 21.

Lokale wyborcze będą otwarte 21 października w godzinach 7-21. Przed wydaniem karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek sprawdzenia tożsamości wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu z fotografią, pod warunkiem że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości. Osoba przystępująca do głosowania powinna więc posiadać przy sobie taki dokument oraz okazać go członkowi komisji.

Zachęcamy do udziału w wyborach. Każdy głos jest ważny.

(SR)