Archiwum: 2020 sierpień

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik – Osiek”

Warsztaty witrażowe w Czerńcu

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerńcu zaprosiły Ośrodek Kultury Gminy Lubin do współpracy w ramach projektu „Sztuka i serce”. Projekt jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków […]
Czytaj więcej…

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) przy realizacji zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE W ZAKRESIE: 1.BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE; […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie

Ministra Środowiska informujące o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p udzielonej w dniu 19 czerwca 2013 roku na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa Obwieszczenie_zakonczenie Retków-Ścinawa

Raport o stanie gminy

Już drugi rok z rzędu, podczas absolutoryjnej sesji przedstawiany jest Raport o stanie gminy. Przedstawia go Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. Opisuje on wydarzenia i zmiany, które miały miejsce w poprzednim roku. Poniżej publikujemy  najważniejsze wydarzenia roku 2019. Zrealizowane w 2019 roku […]
Czytaj więcej…