Archiwum: 2020 maj

Wójt Gminy Lubin

ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik Ogłoszenie VI Chróstnik

Stypendia Wójta Gminy Lubin przyznane

Stypendyści I semestru 2019/2020 roku szkolnego i akademickiego zostali nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce, sporcie, umiejętności artystyczne oraz za wiedzę w konkursach. W ramach 46. edycji programu stypendialnego dla uczniów oraz studentów przyznanych zostało w sumie 57 stypendiów, w tym dwa […]
Czytaj więcej…

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lubin na lata 2020-2023

Rada Gminy przyjęła dokument,  który porządkuje informacje dotyczące prowadzonych zadań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego gminy oraz służy planowaniu działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego w okresie […]
Czytaj więcej…

Nagrody i wyróżnienia dla przedszkolaków

Dzieci z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce zostały laureatami konkursów ogólnopolskich organizowanych przez Centrum Rozwoju Lokalnego „Dzieci uczą rodziców”. Był na przykład  konkurs filmowy, na wykonanie zadania i pisanki. Serdecznie gratulujemy laureatom, ich rodzicom i rodzinom! Natalia Koza z gr. […]
Czytaj więcej…

Najnowsze wydanie Wiadomości Gminnych

Realizowane inwestycje, decyzje radnych i opis tego jak wspieraliśmy się nawzajem w trudnym czasie kwarantanny, to główne tematy najnowszego wydania gminnego biuletynu. Jest w nim także bardzo dużo codziennych i urzędowych spraw . Na okładce informujemy o 4-milionowym dofinansowaniu, które udało się […]
Czytaj więcej…