Archiwum: 2020 maj

W tym roku cztery nowe monografie

Podpisano już umowę na przygotowanie kolejnych monografii miejscowości Gminy Lubin. Do tej pory wydano ich 14, w drugiej połowie roku powstaną cztery nowe autorstwa Henryka Rusewicza. Historyczne dzieje swoich miejscowości poznają w tym roku mieszkańcy Gorzycy i Bolanowa, Księginic, Raszowej i Raszowej […]
Czytaj więcej…

Preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych. Na tej podstawie banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym i podmiotom prowadzącym […]
Czytaj więcej…

Metamorfoza świetlicy w Gogołowicach

Trwa remont świetlicy w Gogołowicach. Modernizowane są pomieszczenia usytuowane na parterze budynku. Połączenie sal i korytarzy pozwoliło stworzyć jedną, wielofunkcyjną przestrzeń, dającą możliwość swobodnej aranżacji. Wykonano nowy układ funkcjonalny pomieszczeń bloku zaplecza socjalnego, mieszczącego sanitariaty, szatnię, aneks kuchenny z zapleczem magazynowym oraz […]
Czytaj więcej…

Konkurs fotograficzny – rozstrzygnięcie

Ponad 40 zdjęć wpłynęło na Gminny Konkursu Fotograficzny „Zostaję w domu – nie nudzę się”. Zdjęcia opowiadają o tym, jak w okresie pandemii spędzali czas najmłodsi mieszkańcy Gminy Lubin. Komisja konkursowa ocenie nadesłane prace. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 1 czerwca 2020 r. […]
Czytaj więcej…

Dopłaty 2020: ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym […]
Czytaj więcej…