Archiwum: 2019 lipiec

Pieniądze na sadzenie lasów

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych Agencji do 31 lipca 2019 r. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie, a […]
Czytaj więcej…

Każdy ma prawo do spokojnej starości

Lubińscy policjanci rozpoczęli kampanię społeczną dotyczącą przemocy wobec osób starszych. Kampania ma na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy w rodzinach, a zwłaszcza wobec seniorów, którzy często nie zgłaszają tego zjawiska, gdyż powstrzymuje ich poczucie wstydu, lęk przed gniewem, […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie w sprawie suszy

W związku z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach objętych suszą – na terenie Gminy Lubin informujemy, że producenci rolni mogą składać wnioski o szacowanie szkód […]
Czytaj więcej…

Zarządzenie

 nr 292/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 03.07.2019 r. w sprawie regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynku nr 3 przy ul. Księcia Ludwika I w Lubinie z przeznaczeniem na cele działalności oświatowej na okres do […]
Czytaj więcej…

Hipokryzja na torach-rozmowa z wójtem Tadeuszem Kielanem

To co wydawało się niemożliwe w ciągu najbliższych miesięcy, stało się realne w ciągu zaledwie dziewięciu dni. Tyle wystarczyło, by oczekiwane przez mieszkańców Gminy Lubin zmiany w rozkładzie jazdy pociągów weszły w życie. To efekt protestu, zorganizowanego przez mieszkańców Raszówki i okolicznych […]
Czytaj więcej…