Archiwum: 2019 marzec

Utrudnienia w Goli

W związku z trwającym remontem linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów, od dnia 1 kwietnia 2019 roku wystąpią trudności w przejeździe pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Gola prowadzącym do drogi pożarowej nr 70, znajdującym się na […]
Czytaj więcej…

Sprawozdawcze zebrania OSP zakończone

Krzeczyn Wielki zakończył cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin za 2018 rok. Zarząd jednostki jednogłośnie otrzymał absolutorium. OSP Krzeczyn Wielki w 2018 r. uczestniczyła w 20 akcjach ratowniczych. Najczęściej, bo aż 13 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów, pięć razy likwidowali […]
Czytaj więcej…

Program wspierania rodziny na lata 2019-2021

Rada Gminy Lubin przyjęła plan wspierania rodzin w Gminie Lubin na najbliższe trzy lata, którego głównym celem jest poprawa kondycji i jakości życia rodzin zamieszkujących w gminie. Program będzie realizowany poprzez wyznaczone  cztery cele operacyjne, na które składają się setki planowanych działań. […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie

 o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”  

Obwieszczenie Marszałka

 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)”.