Archiwum: 2019 marzec

Z wizytą u dostojnej Jubilatka

Z pięknej, owianej legendą wielkich wydarzeń historycznych Kielecczyzny, przez Niemcy z okresu II wojny światowej, aż do Osieka wiodła życiowa droga pani Genowefy Krzywickiej, która obchodziła niedawno swoje 90. urodziny. Dostojną Jubilatkę odwiedził wójt Tadeusz Kielan. To kolejna historia, pokazująca trud powojennych […]
Czytaj więcej…

Składowanie odpadów – przypomnienie dla właścicieli gruntów

Wojewoda dolnośląski rozesłał do wszystkich wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów z naszego województwa pisma w sprawie rozpowszechnienie informacji kierowanych do właścicieli gruntów i innych nieruchomości w związku z potrzebą minimalizowania występowania przypadków składowania odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia […]
Czytaj więcej…

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Raszowa. Wykaz Raszowa

VI sesja Rady Gminy

Jutro w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 9.00 spotkają się radni Gminy Lubin na VI sesji Rady Gminy. Główne tematy dyskusji dotyczyć będą gminnych finansów. Radni mają przekazać 3mln 400 tys. złotych Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu oraz dokonać zmian w […]
Czytaj więcej…

Awaria sieci i przerwa w dostawie wody w Karczowiskach i Raszówce

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 27.03.2019 roku od godziny 23.00 do godziny 5.00 w dniu 28.03.2019 roku a następnie od godziny 9.00 do godziny 15.00 w dniu 28.03.2019 roku nastąpi przerwa w […]
Czytaj więcej…