Archiwum: 2019 luty

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

 zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”.  

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubin

 z dnia 13.02.2019r. o losowaniu publicznym kandydatów zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób starszych oraz kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Lubin do Rady Seniorów Gminy Lubin II kadencji  

Nowe nazwy ulic

W pięciu miejscowościach Gminy Lubin nadano pięć nowych nazw ulic. Przy ciągłej rozbudowie wsi, nazewnictwo ulic pomaga w porządkowaniu meldunków i dróg wewnętrznych. W wielu wsiach na zebraniach sołeckich decydowano wcześniej jakie mają być motywy przewodnie dla nazewnictwa ulic. W Szklarach Górnych […]
Czytaj więcej…

Punkty konsultacyjne w Krzeczynie Wielkim i Miroszowicach

W najbliższy piątek tj. 15 lutego 2019 r. w Krzeczynie Wielkim oraz Miroszowicach działać będą punkty konsultacyjne, w których mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje stanowisko w sprawie zmiany granic Gminy Lubin, tj. przyłączenia siedmiu naszych sołectw do Lubina. W Krzeczynie Wielkim punkt […]
Czytaj więcej…

Dotacje na zabytki

Właściciele zabytkowych budowli mogą liczyć na wsparcie w utrzymaniu, bądź przywróceniu świetności reliktom. 28 lutego upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Lubin. Z budżetu […]
Czytaj więcej…