Archiwum: 2019 styczeń

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r.

Dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin  Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie

  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Lubinie dotyczące udzielenia pomocy żywnościowej.  

Chroń życie – noś odblaski

Używanie elementów odblaskowych przez pieszych,  kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność jest ograniczona, może uratować ludzkie życie. Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych najczęściej dochodzi w okresie zimowym. Nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (przede […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z logopedą OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z języka angielskiego OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z rytmiki  

Obwieszczenie

 Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja zbiornika małej retencji Kłopotów”, planowanego do realizacji na działkach nr: 258/3, 290/7, 428, 448 obręb Czerniec, gmina Lubin.