Archiwum: 2018 grudzień

Zapytanie ofertowe

Prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji z rytmiki dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa […]
Czytaj więcej…

Bezpłatne ustawienie świateł w ramach ogólnopolskiej akcji

Policjanci lubińskiej drogówki prowadzą działania w ramach ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, które bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do działań tych włączyła […]
Czytaj więcej…

Niepodległość w wyjątkowej oprawie (wideo)

Wzruszenie, łzy, radość, wyjątkowy nastrój i atmosfera towarzyszyły obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które zorganizowała Gmina Lubin we współpracy z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin, Parafią p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, miejscową Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy, Stowarzyszeniem […]
Czytaj więcej…

Informacja z przebiegu konsultacji

Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 wynik konsultacji

Nowe stawki podatkowe

Radni Gminy Lubin podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019. W przedstawionym, podczas sesji, projekcie uchwały zaproponowane zostały nowe stawki podatkowe. W podjętej uchwale obniżono stawkę podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych z kwoty 0,49 zł […]
Czytaj więcej…