Archiwum: 2018 grudzień

Mikołaj odwiedził dzieci z Karczowisk

Już po raz kolejny Święty Mikołaj wraz z Elfami odwiedził dzieci z Karczowisk, które musiały być bardzo grzeczne, bo Mikołaj przyniósł moc prezentów i dwa worki świetnej zabawy. Sołtys Karczowisk Dariusz Sędzikowski wraz z Młodzieżowym Kręgiem Instruktorskim „Siódemka” z Lubina zorganizowali dla […]
Czytaj więcej…

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raszówka.

Ogłoszenie I RASZÓWKA

Stypendia dla najlepszych

Uhonorowano uczniów i studentów, którzy w II semestrze minionego roku szkolnego i akademickiego nie szczędzili sił oraz zapału i tym samym osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie, wykazali się umiejętnościami artystycznymi oraz wiedzą w konkursach przedmiotowych. W ramach 44 edycji programu stypendialnego […]
Czytaj więcej…

Ewaluacja dokumentów strategicznych Gminy Lubin – ANKIETA do 14 grudnia

Informowaliśmy już, że Gmina Lubin przystąpiła do ewaluacji opracowanych dokumentów strategicznych: Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/149/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 09.12.2015 r., Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin przyjętego Uchwałą Nr XLII/270/2016 Rady Gminy Lubin […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin