Archiwum: 2018 listopad

Zmiany terminu odbioru odpadów

W związku z uchwaloną przez Sejm i podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy zmianie ulegną niektóre terminu odbioru odpadów w Gminie Lubin. Zmiany dotyczą Niemstowa, Łazka, Podgórza i Osieka. Odbiór odpadów biodegradowalnych i […]
Czytaj więcej…

WÓJT GMINY LUBIN

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2019. formularz_uwag_do_projektu konsultacje Program 2019 – […]
Czytaj więcej…

Mozaika edukacyjna w Szklarach Górnych

Gmina Lubin w Partnerstwie z Fundacją Krzyżowa pozyskała środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z   Europejskiego   Funduszu   Społecznego na  realizację projektu pn. „MOZAIKA EDUKACYJNA” w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych. Głównym celem projektu […]
Czytaj więcej…

ZARZĄDZENIE NR 1827/2018 WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin w Raszówce i Siedlcach Zarządzenie.1827.2018.AG – przeznaczenie do dzierżawy  

Informacja o zakończeniu prac związanych z usuwaniem azbestu z miejscowości na terenie Gminy Lubin w 2018 r.

Informujemy, że w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na rok 2018 Gmina Lubin uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu przyznana została dotacja  […]
Czytaj więcej…