Archiwum: 2018 wrzesień

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice Obwieszczenie Księginice

Więcej pieniędzy na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

O 22 tysiące złotych zwiększono tegoroczne wydatki na zakup usług weterynaryjnych w ramach realizacji Gminnego programu opieki na bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności. To wzrost budżetu na weterynarza o ponad 50%  i wynika on bezpośrednio z większych wydatków niż planowano, na […]
Czytaj więcej…

Prezenty kwiaty i życzenia z okazji pięknego jubileuszu

90. urodziny świętowała Maria Tarała z Krzeczyna Wielkiego. Jubilatkę z kwiatami, prezentami i przede wszystkim życzeniami zdrowia i szczęścia odwiedził Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin oraz sąsiedzi, którzy starają się jej pomagać na co dzień. „Z okazji 90. urodzin proszę przyjąć życzenia […]
Czytaj więcej…

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Raszowa Wykaz

Festiwal Rolnictwa w Oborze

Dojenie kozy i krowy, przejażdżka konna, zbieranie ziemniaków na czas, czy szukanie jajka w stogu siana. Konkursy, zabawy, dmuchańce i rodzinna atmosfera – tym jednym zdaniem można streścić niedzielny Festiwal Rolnictwa w Oborze. Festiwal Rolnictwa to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Kwiaty Obory”. […]
Czytaj więcej…