Archiwum: 2018 lipiec

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd 2018”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W […]
Czytaj więcej…

Wakacyjny wyjazd

Jak co roku Gmina Lubin organizuje kolonię letnią dla dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Weźmie w niej udział 20 uczestników w wieku 8-15 la. Koszt pobytu dzieci jest w całości finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów […]
Czytaj więcej…

Wnioski 500+ i Dobry Strat można już składać drogą elektroniczną

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że drogą elektroniczną w lipcu można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz do programu […]
Czytaj więcej…

Seniorze uważaj na oszustów

Policjanci od kilku lat odnotowują szereg oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych. Niestety przestępcy są coraz bardziej pomysłowi, metody ich działania zmieniają się jednak motyw jest ciągle ten sam; chęć szybkiego zarobku, kosztem ufnych, nierzadko zamieszkujących samotnie, starszych osób. W trosce więc […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12245,idmp,249,r,o