Archiwum: 2018 czerwiec

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na zadanie dotyczące: „Opracowanie dokumentacji technicznej dot. adaptacji pomieszczeń po byłej Przychodni Zdrowia -Siedlce 36 – na lokale mieszkalne OGŁOSZENIE O WYBORZE

WAKACJE 2018 z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin

W okresie wakacji Ośrodek Kultury Gminy Lubin proponuje dzieciom i młodzieży z Gminy Lubin w wieku szkolnym ciekawe spędzenie wolnego czasu. Tegoroczne spotkania upłyną pod hasłem: ” WAKACJE Z TEATREM, ZABAWĄ I WĘDRÓWKĄ W POSZUKIWANIU PRZYGÓD”   1 tydzień wakacji: 03.07.2018 r. […]
Czytaj więcej…

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

 w sprawie pierwokupu nieruchomości – Z1639.pdf ( 94.73 KB)

Mówimy „NIE” sprzedaży alkoholu nieletnim

Okres wakacji sprzyja zabawom i piknikom, nie zapominajmy jednak, że nie wolno sprzedawać alkoholu osobom nieletnim. Po pierwsze to przestępstwo, po drugie skutki spożycia alkoholu przez dzieci mogą mieć daleko idące konsekwencje. Do wszystkich przedsiębiorców w Gminie Lubin trafiły specjalne ulotki wraz […]
Czytaj więcej…

Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin

Zakończył się pierwszy rok realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W szkołach biorących udział w […]
Czytaj więcej…