Archiwum: 2018 Czerwiec

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 18.04.2018 r. do 09.05.2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora (obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego Chróstnik I, Krzeczyn, Krzeczyn-Obora, Obora I oraz Obora II […]
Czytaj więcej…

Zwołano sesję absolutoryjną

Na 27 czerwca na godz. 15 zwołana została sesja, podczas której radni będą głosować i zatwierdzać sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2017. Jednocześnie radni podejmą decyzję s sprawie udzielenia wójtowi Tadeuszowi Kielanowi, absolutorium z wykonania […]
Czytaj więcej…

Drugi etap przebudowy dróg wewnętrznych w Chróstniku

W pierwszej dekadzie lipca ma się zakończyć drugi etap zadania realizowanego pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych w Chróstniku na odcinku od pos. 82/A do zjazdu na dz. 332/16”. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka drogi wewnętrznej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 4,00 m […]
Czytaj więcej…

Rowerowe kaski dla uczniów z Siedlec i Niemstowa

Z życzeniami bezpiecznej jazdy i ochronnymi kaskami rowerowymi  wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan odwiedził szkoły podstawowe w Siedlcach i Niemstowie.  Po Raszówce, Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim – mają je już wszyscy czwartoklasiści uczęszczający do gminnych placówek oświatowych. – Kask to bardzo […]
Czytaj więcej…

Dmuchańce i rozgrywki sportowe

Wiele atrakcji przygotowano dla najmłodszych mieszkańców  w Gogołowicach i w Raszówce z okazji Dnia Dziecka. Najmłodszych bardzo cieszyły dmuchańce i malowanie twarzy. Nie zabrakło oczywiście słodkich poczęstunków. W Raszówce sołtys, rada sołecka oraz radny zorganizowali festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka i […]
Czytaj więcej…