Archiwum: 2018 kwiecień

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Prowadzą je Centra Rehabilitacji Rolników […]
Czytaj więcej…

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zajęcia socjoterapii

Na terenie gminy Lubin w 2018 roku uruchomionych zostało pięć świetlic socjoterapeutycznych utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie. Ich celem jest m.in. zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły. Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką […]
Czytaj więcej…

Program Rodzina 500 + w Gminie Lubin

1 139 rodzin pobierało w ubiegłym roku świadczenia w ramach programu Rodzina 500 + w Gminie Lubin.  Wypłacono z tego tytułu ponad 8 mln 700 tysięcy złotych. W efekcie przeprowadzonych kontroli tylko cztery rodziny  są zobowiązane do zwrotu pieniędzy. W całym kraju kwota […]
Czytaj więcej…

Nasza reprezentacja na turnieju rugby w Kaliszu

Swoje pierwsze punkty w barwach  Klubu Rugby Miedziowi Lubin miała okazję zdobyć grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. W Turnieju Dzieci i Młodzieży, który odbył się w  Kaliszu, Mini Żaki, w składzie: Hubert Polniak, Alan Tatarek, Bartosz Korbela i Sebastian […]
Czytaj więcej…