Archiwum: 2017 Listopad

Pierwszy etap przebudowy drogi Miroszowice – Kłopotów zakończony

700 metrów nowej drogi, zjazdy do dróg gruntowych i dojazd do zatoki autobusowej – to zadania wykonane w ramach pierwszego etapu modernizacji drogi gminnej Miroszowice – Kłopotów. Prace dobiegły właśnie końca, a przebudowany odcinek przeszedł odbiór techniczny. Koszt inwestycji wyniósł 1 mln […]
Czytaj więcej…

Zwołano 55. sesję Rady Gminy Lubin

Na 30 listopada, na godz. 15.00 zwołano w świetlicy wiejskiej w Osieku kolejną sesję Rady Gminy Lubin.  Dyskusje radnych zdominują kwestie finansowe, bowiem  na wniosek wójta, radni  będą debatować i głosować m.in. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin i w […]
Czytaj więcej…

Odnaleziono psa w Karczowiskach

W miejscowości Karczowiska odnaleziono zagubionego lub porzuconego psa. Jest to spokojny samiec podobny do jamnika, brązowo – biały, średniej wielkości, w wieku ok. 3-4 lat. Właściciel zwierzęcia lub chętne do adopcji, odpowiedzialne osoby proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Lubinie […]
Czytaj więcej…

Trwa nabór dla uczniów i nauczycieli do unijnego projektu

„Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” – to nazwa projektu, którego start zaplanowano na grudzień bieżącego roku w czterech szkołach podstawowych. Trwa rekrutacja dla uczniów klas I-VII gminnych szkół. Na dodatkowych zajęciach uczniowie będą mogli podszkolić się […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.   OGŁOSZENIE Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Osieku. Porządek […]
Czytaj więcej…