Archiwum: 2017 Listopad

VII Otwarty Przegląd Amatorskich Form Kabaretowych

Do 13 listopada Ośrodek Kultury Gminy Lubin czeka na zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie kabaretowym – pod nazwą  uHaHa. Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową  i przesłać na adres Ośrodka.  Prezentacje konkursowe będą prezentowane szerokiej publiczności 17 listopada w świetlicy wiejskiej w Oborze. […]
Czytaj więcej…

Zapraszamy na Turniej Szachowy

Z okazji Dnia Niepodległości  w sali Szkoły Podstawowej w Siedlcach rozegrany zostanie Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Lubin. Zachęcamy do szachowych zmagań zarówno dzieci, młodzież jak i seniorów.  Zapisy w dniu turnieju.   Szachy to najbardziej popularna na świecie gra, […]
Czytaj więcej…

Holenderskie śmieci zatrzymane w Kłopotowie

Zatrzymany został kolejny tir usiłujący wwieźć odpady na teren składowiska w Kłopotowie. Tym razem – jak ustaliły policja i Inspekcja Ochrony Środowiska – śmieci pochodziły z Holandii. Choć firmie R-Power przed ponad rokiem cofnięto pozwolenie na gromadzenie odpadów w Kłopotowie – proceder […]
Czytaj więcej…

Informacja Wójta Gminy Lubin

o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin. zaproszenie do przedkładania propozycji […]
Czytaj więcej…

Informacja z przebiegu konsultacji

Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 informacja o przebiegu konsultacji