Archiwum: 2017 październik

System ostrzegania dla wszystkich sołectw

System powiadamiania i ostrzegania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS rozbudowany został o wszystkie sołectwa Gminy Lubin. Oznacza to, że informacje przeznaczone dla danej miejscowości, otrzymywać będą tylko jej mieszkańcy, którzy zadeklarują taką wolę. Urząd Gminy w Lubinie od kilku lat posiada mobilny […]
Czytaj więcej…

Gminny Konkurs Wokalny „Świat Piosenki”

24 zgłoszenia wpłynęły do Gminnego Konkursu Wokalnego „Świat Piosenki”. Swój udział zadeklarowali soliści, duety i zespoły z terenu Gminy Lubin, ale także m.in. z Chocianowa i Lubina. Konkurs odbędzie się jutro, w piątek 27 października 2017 r. o godz. 9.00 w świetlicy […]
Czytaj więcej…

Atrakcyjne działki do sprzedaży w Raszowej

Wójt Gminy Lubin  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Raszowej. Każda z nich ma wielkość 1100 metrów  kwadratowych. Zlokalizowane są istniejących już budynkach mieszkalnych.  Teren płaski porośnięty zdziczałą roślinnością. Działka nr 236/6 to sześciobok zbliżony kształtem  do prostokąta, […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 23.10.2017 r., znak WOOŚ.4207.17.2017.ŁCK.21 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa części mechaniczno – biologicznej i rozbudowa części osadowo – biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubinie” Obwieszczenie RDOŚ z dnia 23.10.2017 […]
Czytaj więcej…

Oczekiwana droga w Karczowiskach już w remoncie

Rozpoczęła się przebudowa drogi wewnętrznej w Karczowiskach, usytuowanej na działkach od nr 13 do 26. Inwestycja wiąże się także z budową kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do sieci wodociągowej – na co szczególnie czekali mieszkańcy. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni […]
Czytaj więcej…